• Nhà B101, phố Nguyễn Hiền, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6

Thông báo

Trường Đại học Mở Hà Nội chung tay phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động Tín dụng đen

Lượt xem: 256    05/12/2023

Thời gian qua, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật có nhiều diễn biến phức tạp. Trong đó, nổi lên là hoạt động “tín dụng đen” với đặc trưng cơ bản là vay và cho vay tiền không thông qua hệ thống ngân hàng hay tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính cho phép. Các đối tượng lợi dụng ngành nghề kinh doanh có điều kiện, núp bóng doanh nghiệp, lợi dụng công nghệ cao…thực hiện các hành vi, vi phạm liên quan đến tín dụng đen. Điều này gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho người dân và xã hội, góp phần làm tăng tình trạng nợ xấu, nợ nần, ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và an ninh trật tự. Theo đó, nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa, ngăn chặn xử lý hoạt động “Tín dụng đen”, Trường Đại học Mở Hà Nội đề nghị toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên Nhà trường nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai tuyên truyền, giáo dục VCNLĐ, người học thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “Tín dụng đen”; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc và Công văn số 1201/VPCP-NC ngày 14/4/2023 của Văn phòng Chính phủ về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cưỡng đoạt tài sản núp bóng doanh nghiệp, công ty tài chính, công ty luật...

2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cho vay trong các giao dịch dân sự (các quy định của Bộ luật dân sự về hợp đồng vay tài sản; Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm; Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi biêu, phường và các văn bản hướng dẫn liên quan); tuyên truyền, thông báo những phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo thông qua huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường, các hành vi đòi nợ trái pháp luật, hậu quả của “tín dụng đen” và các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến vỡ hụi, họ, biêu, phường thời gian qua để người dân nâng cao ý thức cảnh giác và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; vận động người dân không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ, kinh doanh tài chính để vi phạm pháp luật. 

3. Quán triệt đến toàn thể VCNLĐ, người học thực chấp hành nghiêm pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn; nghiêm cấm tham gia hoạt động góp vốn, huy động vốn và môi giới, bao che, tiếp tay cho các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, cho vay 2 lãi nặng, thành lập doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ, đòi nợ... vi phạm pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

4. Lãnh đạo các đơn vị trong Nhà trường phối hợp với cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp tại Quyết định 1977/QĐ- BGDĐT ngày 07/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Dự án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Tư vấn tuyển sinh