• Nhà B101, đường Nguyễn Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

Thông báo

Tuần Sinh hoạt Công dân - Sinh viên năm học 2016 - 2017

29/05/2017

- Thực hiện nội dung Công văn số 3836 /BGDĐT-CTHSSV ngày 08/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - HSSV các trường ĐH, CĐ, THCN năm học 2016 - 2017;

- Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2016 - 2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội;

Viện Đại học Mở Hà Nội tổ chức Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2016 - 2017.

Nội dung tải về trong các file đính kèm

ATTACHMENTS TITLE

nội quy lớp học.doc

so do DUONG DI XUONG NHA THI DAU THANH TRI.jpg

so do cho ngoi.jpg

chuong trinh.docx

QD Ban TC.docx

Ke hoach Tuan SHCDSV.docx