• Nhà B101, phố Nguyễn Hiền, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6
40
Toàn cảnh Cuộc thi Olympic Tin học - Tiếng Anh không chuyên năm 2016...

29/05/2017

Chi tiết vui lòng truy cập website chính thức của Cuộc thi: https://olympic.hou.edu.vn

70
Tin vui - Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm...

29/05/2017

Ngày 10 tháng 10 năm 2016, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã ký Quyết định số 55/QĐ-HĐCDGSNN về việc...

65
Tuần Sinh hoạt Công dân - Sinh viên năm học 2016 - 2017

29/05/2017

Thực hiện nội dung Công văn số 3836 /BGDĐT-CTHSSV ngày 08/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức...

111
Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9 - 11

29/05/2017

Thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch tuyên truyền Pháp luật nhân ngày Pháp luật Việt Nam 9 - 11, Phòng Thanh tra Pháp chế xin gửi...

Tư vấn tuyển sinh