• Nhà B101, phố Nguyễn Hiền, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6

Đào tạo

Năm 2019 - Văn bản về công tác Đào tạo

Lượt xem: 8451    03/11/2019

+ Chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh

+ Quyết định về việc cho phép mở Ngành Thương mại Điện tử

Sơ yếu lý lịch xét tốt nghiệp đại học từ xa (mới nhất)

+  Đơn đăng ký tốt nghiệp đại học từ xa  (mới nhất)

+ Mẫu đơn xin chuyển trường

+ Mẫu biên bản, quyết định xét tốt nghiệp năm 2019

+ Quy định về tuyển sinh, tổ chức đào tạo đại học từ xa (QĐ 6116)

+ Nội dung sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (sử đổi QĐ 289)

=> Phụ lục sửa đổi bổ sung một số Điều của Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

+ Quy định đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học (2017)

+ Quy trình xét công nhận tốt nghiệp đại học chính quy

+ Mẫu đơn đăng ký tốt nghiệp (dành cho sinh viên)

+ Mẫu đơn xin bảo lưu (dành cho sinh viên)

+ Kế hoạch xét tốt nghiệp đại học hệ từ xa năm 2019

+ Quyết định sửa đổi, thay thế các môn Lý luận chính trị trong chương trình đào tạo trình độ đại học

+ Quy định đào tạo từ xa trình độ đại học (2017)

=> Phụ lục Quy định đào tạo từ xa trình độ đại học

+ Kế hoạch đánh giá, cập nhật chương trình đào tạo năm 2019

+ Kế hoạch đánh giá, cập nhật chương trình đào tạo năm 2018

Tư vấn tuyển sinh