• Nhà B101, đường Nguyễn Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6

Đảng ủy

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Lượt xem: 10105    02/05/2017

1. Bí thư Đảng ủy - Nguyễn Mai Hương

2. Phó Bí thư Đảng ủy - Trương Tiến Tùng

3. Ủy viên BTV Đảng ủy - Khổng Thị Uyên

Các đảng ủy viên:

1. Nguyễn Cao Chương

2. Nguyễn Tiến Hùng

3. Dương Thăng Long

4. Nguyễn Minh Phương

5. Lê Trường Sơn

6. Trần Hữu Tráng

Tư vấn tuyển sinh