• Nhà B101, phố Nguyễn Hiền, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6

Đảng ủy

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Lượt xem: 13402    04/11/2022

Tư vấn tuyển sinh