• Nhà B101, phố Nguyễn Hiền, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6

Đảng ủy

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Lượt xem: 11909    02/05/2017

1. Bí thư Đảng ủy - Nguyễn Mai Hương

2. Phó Bí thư Đảng ủy - Dương Thăng Long

3. Ủy viên BTV Đảng ủy - Nguyễn Thị Nhung

Các đảng ủy viên:

1. Nguyễn Cao Chương

2. Trần Tiến Dũng

3. Trần Thị Thu Phong

4. Nguyễn Minh Phương

5. Nguyễn Văn Quang

6. Bùi Thanh Sơn

Tư vấn tuyển sinh