• Nhà B101, đường Nguyễn Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6

Đoàn Thanh niên

ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN

Lượt xem: 10320    27/11/2017

THƯỜNG TRỰC ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI SINH VIÊN

1. Bí thư - Đỗ Ngọc Anh
Điện thoại: 024.38695465, 0984688829

E-mail: anhdn@hou.edu.vn

2. Phó Bí thư - Nguyễn Tiến Dũng

Điện thoại: 0906064466 

Email: tiendungta1316@gmail.com

3. Phó Bí thư - Nguyễn Hà My

Điện thoại: 0919016989

Email: mynh89@gmail.com

4. Chủ tịch Hội Sinh viên - Trần Phương Thảo

Điện thoại: 0926630189

Email: thaotp@hou.edu.vn

Tư vấn tuyển sinh