• Nhà B101, phố Nguyễn Hiền, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6

Đoàn Thanh niên

ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN

Lượt xem: 11568    27/11/2017

THƯỜNG TRỰC ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI SINH VIÊN

1. Bí thư - Lê Mạnh Hùng
Điện thoại: 024.38695465, 0989874909

E-mail: lemanhhung1809@hou.edu.vn

2. Phó Bí thư - Trần Phương Thảo (Chủ tịch Hội Sinh viên)

Điện thoại: 0926630189

Email: thaotp@hou.edu.vn

3. Phó Bí thư - Thiều Cẩm Sơn

Điện thoại: 0989008647

Email: sontvpl@hou.edu.vn

Tư vấn tuyển sinh