• Nhà B101, đường Nguyễn Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6

Ban Giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU

Lượt xem: 11421    27/11/2017

1. Viện trưởng - Trương Tiến Tùng 
ĐT: 024.38682321
E-mail: truongtientung@hou.edu.vn

2. Phó Viện trưởng - Nguyễn Cao Chương

E-mail: chuongnc@hou.edu.vn

3. Phó Viện trưởng - Dương Thăng Long

ĐT: 024.38681617

E-mail: duongthanglong@hou.edu.vn

4. Phó Viện trưởng - Nguyễn Thị Nhung

ĐT: 024.38680881

E-mail: nhungnt@hou.edu.vn

 

Tư vấn tuyển sinh