• Nhà B101, phố Nguyễn Hiền, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6

Tổ chức - Nhân sự

Năm 2016 - Văn bản về công tác Tổ chức - Nhân sự

Lượt xem: 10265    29/11/2017

+ Quyết định thành lập Hội đồng khoa học và đào tạo

+ Quyết định thành lập BTC Hội nghị CB, VC năm 2016

+ Quyết định cử cán bộ tham gia tập huấn dự án Koica

+ Quyết định thành lập Ban đón tiếp sinh viên nhập học năm 2016

+ Quyết định thành lập HĐ thi và xét tốt nghiệp ĐH Hệ từ xa đợt 2 năm 2016

+ Quyết định thành lập HĐ khen thưởng và kỷ luật sinh viên

+ Quy định văn thư lưu trữ và lưu hành văn bản

Quyết định thành lập Hội đồng thi Chuẩn đầu ra năng lực Ngoại ngữ đợt 2 năm 2016

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2016

+ Công văn về việc đăng ký Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của đơn vị

+ Quyết định thành lập Hội đồng xét thủ khoa tốt nghiệp năm 2016

+ Thông báo kết quả thi đua năm học 2015-2016

+ Quyết định thành lập Hội đồng TĐKT năm học 2015-2016

+ Quyết định thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp năm 2016

+ Quyết định thành lập Hội đồng xét kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy

+ Mẫu biên bản họp kê khai tài sản năm 2015

+ Quyết định thành lập Ban Tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Viện và sinh viên năm 2016

+ Quyết định thành lập Tổ công tác kiểm tra tài chính năm 2015

+ Quyết định thành lập Ban Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân-sinh viên năm 2016

+ Mẫu lý lịch 2C

+ Thông báo về việc cấp học bổng toàn phần Thạc sỹ ngành Công nghệ Thông tin

+ Mẫu đề nghị đổi thẻ đảng viên

+ Quyết định thành lập Hội đồng thi cuối  khóa các môn LLCT

+ Quyết định thành lập Hội đồng thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ

+ Mẫu biên bản kiểm kê tài sản năm 2016

+ Mẫu dự trù, mua sắm năm 2016

+ Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập cá nhân

+ Quyết định phê duyệt danh sách cán bộ, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản cá nhân

+ Kế hoạch kê khai tài sản năm 2015

Tư vấn tuyển sinh