Đại học Mở Hà Nội - Hanoi Open University

Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế

 

Phó TP: PGS.TS Phạm Thị Tâm

38684859, 38684484