Đại học Mở Hà Nội - Hanoi Open University

Khoa Tài chính Ngân hàng

ĐT: 36230741

62885034 (cs2)

Website: http://fbf-hou.edu.vn/
E-mail:    Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PCN phụ trách Khoa: Th/s Bùi Thanh Sơn
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


38684808

PCN Khoa:                 TS Lương Văn Hải

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

62885032