Đại học Mở Hà Nội - Hanoi Open University

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng:

Trưởng phòng:      Th/s Lê Trường Sơn

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Điện thoại: 024.38680025

Phó TP:                Th/s Nguyễn Việt Hùng

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Điện thoại: 024.36231497

Phó TP:               Th/s Nguyễn Thị Thúy Hồng

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.