Đại học Mở Hà Nội - Hanoi Open University

Văn bản đào tạo

Bao cao so ket 3 nam thuc hien DANNQG 2020

Cong van va mau bieu bao cao

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Mau bieu bao cao so ket DANN2020.xls)Mau bieu bao cao so ket DANN2020.xls[ ]09:27 17-11-2014
DOWNLOAD THIS FILE (Congvan.doc)Congvan.doc[ ]17:27 12-11-2014
 

Kế hoạch công tác năm 2014-2015

Xem tại File đính kèm

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Ke_hoach_cong_tac_2014_-_2015 chuẩn.doc)Ke_hoach_cong_tac_2014_-_2015 chuẩn.doc[ ]10:21 10-09-2014
 

Quy che Dao tao Thac Si

Xem tại File đính kèm

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Thong tu MOI ve dao tao Thac sy-1.doc)Thong tu MOI ve dao tao Thac sy-1.doc[ ]10:25 21-05-2014
 

Thi Các môn lý luận chính trị

Xem tại File đính kèm

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (CV huong dan hoc va thi cac mon LLCT.doc)CV huong dan hoc va thi cac mon LLCT.doc[ ]14:24 29-04-2014
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL